Belastning & buller

Hur låter det egentligen på jobbet?

Hur låter det egentligen på jobbet?

Ett av de största problemen inom miljövård är det tysta bullret. Allt oönskat ljud klassas som buller av Arbetsmiljöverket, och omfattar både ljud som är skadliga för hörseln och sådant som ”bara” är störande. Deras rekommendation är att ta bort och minska buller på arbetsplatsen, för att minska kostnader för […]

Tänk på akustiken på arbetsplatsen

Tänk på akustiken på arbetsplatsen

Tinnitus har blivit en folksjukdom i Sverige. Det beror på många saker, men en av orsakerna är att det på många arbetsplatser är dålig akustik. Akustiken på arbetsplatserna kan bli ett arbetsmiljöproblem, dels genom att den i värsta fall kan ge de anställda problem med hörseln, dels för att många […]