Tinnitus har blivit en folksjukdom i Sverige. Det beror på många saker, men en av orsakerna är att det på många arbetsplatser är dålig akustik. Akustiken på arbetsplatserna kan bli ett arbetsmiljöproblem, dels genom att den i värsta fall kan ge de anställda problem med hörseln, dels för att många av dem som redan har någon form av problem blir lidande på jobbet.

Många sitter idag i öppna kontorslandskap, vilket gör att störande ljud går från ett skrivbord till ett annat. Höga skratt och andra ljud kan lätt störa många.

Allt oönskat ljud räknas som buller, och hur man ska komma till rätta med buller från bl.a. trafik och byggarbetsplatser är ett av de stora problemen inom den svenska miljövården. Förutom att skada hörseln kan buller även ge röstproblem samt leda till höjt blodtryck, lägre slagvolym i hjärtat, ökad muskelspänning, olika typer av stressymptom, lägre blodcirkulation i fingrarna och sömnsvårigheter. Att komma till rätta med bullerproblem på arbetsplatsen är med andra ord en angelägen fråga, både för att förbättra arbetsmiljön och för att öka produktiviteten. Det är dock inte alltid så lätt. Samtidigt som de lätt blir bullriga är öppna kontorslandskap uppskattade av andra skäl, som att de är ljusa och luftiga och anses skapa en öppnare kultur på arbetsplatsen.

Många företag flyttar in i nybyggda lokaler, i områden där det fortfarande pågår byggnadsarbeten runt omkring. Många större kontorskomplex ligger även nära vältrafikerade vägar. Det är då viktigt att ställa krav på bullerskärmar och andra åtgärder som ger bättre arbetsmiljö.