På en arbetsplats finns det i regel alltid någon som är kontorsansvarig oavsett det rör sig om ett stort eller mindre företag. Är du egen företagare kanske det är du själv som ansvarar för kontorslokalen. Andra gånger kan det vara en person som faktiskt är anställd som kontorsansvarig.

Den som har ansvaret för ett kontor har många sysslor att utföra under arbetsveckan. Därför är det en smart idé att anlita moderna företagstjänster som bistår med diverse resurser. Samma leverantör för alla kontorstjänster är effektivt på flera plan.

Vad innebär ett kontorsansvar?

Att ansvara för kontoret kan ha flera innebörder beroende på vilken arbetsplats det rör sig om. I vissa fall kan en kontorsansvarig endast ha ansvar för personalen och arbetsgången som sådan. Men det kan också handla om generella sysslor som att fylla på kaffe, papper och se till att lokalerna är städade. Som ett resultat av det ökade behovet av trivsamma arbetsplatser har moderna kontorstjänster från Worky nått stor framgång. Här erbjuds företag en effektiv arbetsvardag och alla tjänster från Worky utförs på ett ytterst professionellt sätt.

  • Kontorsstädning
  • Växter och skötsel
  • Frukt och snack till kontoret
  • Frankering och post

Listan ovan är bara några exempel på tillgängliga tjänster som erbjuds hos Worky. Du kan alltså använda en och samma leverantör för att få många sysslor gjorda på företaget. Så pass effektivt att många företag ibland väljer att endast använda Worky och inte ha någon intern kontorsansvarig.

Effektiv arbetsvardag

Företag som anlitar Worky eller liknande kontorstjänster ges möjlighet att fokusera arbetet åt kärnverksamheten. Det behövs inte längre ägnas tid till diverse sysslor som egentligen inte har med arbetsvardagen att göra. Däremot kan det vara bra att ha en person på arbetsplatsen som är direkt ansvarig för att beställa tjänster från Worky. Tack vare det smidiga och hållbara upplägget kan företag helt själva välja tjänster och rutiner. Det är alltså en flexibel lösning som erbjuds av Worky vilket innebär att företag enkelt kan anpassa kontorstjänster utifrån egna behov och förutsättningar.

Tidigare var det framför allt enklare sysslor som gick att anlita externt. Worky erbjuder däremot ett innovativt koncept som gör att företag till och med kan effektivisera administration och IT på arbetsplatsen.