I Stockholm anordnas varje år ett stort antal konferenser, vilket kräver god planering men också ändamålsenligt boende för alla konferensdeltagare. Att planera en konferens kräver mycket arbete, då alla delar måste fungera för att slutresultatet ska bli lyckat och uppnå fastställda mål. Med rätt aktiviteter, föreläsare, boende och alla andra delar på plats blir konferensen en givande upplevelse för deltagarna.

Om du planerar en Företagskonferens i stockholm finns det många fördelar med att boka konferenslokaler på Elite Hotel. Här erbjuds moderna konferenslokaler i olika storlekar. Du får tillgång till den senaste tekniken i ljusa och moderna lokaler, med konferensfika som innefattar både hälsosamma alternativ och läckra sötsaker. Möjlighet finns att boka större konferenser med övernattning, inklusive wifi med hög hastighet och en härlig frukostbuffé.

Så skapar du en lyckad konferens

En konferens kan hållas i en lång rad olika syften och måste därför anpassas baserat på mål och behov. Vid en konferens kan exempelvis kulturbärare, akademiker och skateboardåkare samlas för att diskutera stadsplanering och välgörenhetsarbete. Det är också vanligt att företag håller konferenser i syfte att nätverka och utbilda sina anställda.

Var en god värd

För att konferensen ska bli en framgång är det bra att vara en god värd, vara interaktiv och anpassa konferensen efter målgruppen. Ett bra möte behöver innehålla fyra viktiga delar:

  • Inspiration
  • Provokation
  • Interaktion
  • Reflektion

Samspelet mellan konferensens deltagare är det allra mest nödvändiga som krävs för att uppnå önskade resultat. Därför är det klokt att ha goda marginaler för workshops och öppna diskussioner.

Kick-off för medarbetarna

En vanlig anledning till att anordna möten och konferenser är att skapa en kickoff. Då samlas de anställda för att träffa nya samt gamla kollegor, få inspiration och sätta igång de projekt som är aktuella under hösten. Utöver aktiviteter, föreläsningar och möten kan kickoffen också involvera fester och alkohol. Här är det bra att som chef sätta ett bra exempel och göra ett gott intryck hos de anställda. En bra planering kräver att det finns ett tydligt mål och syfte med konferensen. Målet kan vara att skapa en bättre dynamik på arbetsplatsen eller göra mer tydligt vad företaget vill uppnå på längre sikt. Men tydlig kommunikation blir det klart för alla vad konferensen handlar om.