Arbetsmiljön på en arbetsplats är oerhört viktig ur flera aspekter. Säkerheten är en viktig faktor för en trygg miljö. Men det är även viktigt med en bra ljudnivå och rätt belysning för att arbetsmiljön på lagret ska vara tillfredställande.

Vid arbete på ett lager sker det ofta många upprepade rörelser under en dag. För att förebygga belastningsskador och minska sjukfrånvaron är det en fördel att satsa på en ergonomisk arbetsplats. Det är även viktigt att arbetsmiljön är säker. På lager förekommer det inte sällan truckar. Om dessa inte kan köras på ett säkert sätt finns det risk för olyckor och personskador. För att öka säkerheten i arbetsmiljön är det en bra idé att alla som kör truck har ett truckkort. Det är möjligt att ta truckkort i Stockholm för de som inte redan har tagit truckkort.

Säkerhet kring truckar är viktigt

Det är cheferna som är ansvariga för trivseln och säkerheten. När cheferna på ett lager gör det möjligt för det nyanställda att gå en truckutbildning och ta truckkort kan arbetsmiljön förbättras. När alla har gått en utbildning är också alla på samma nivå vilket är en fördel. En truck är ett stort och tungt fordon och det är av vikt att veta hur gods ska förflyttas utan att någon riskerar att skadas.

En bra arbetsmiljö ger effektivare medarbetare

För att öka trivseln och göra arbetsmiljön ännu bättre är bullernivån en viktig del och en god idé att ha kontroll på. Höga ljud som pågår under en längre tid har en negativ inverkan på människor. Belysning är också en viktig del i arbetsmiljön. Med rätt ljusförhållanden kan medarbetarna arbeta på ett bra sätt. Att se dåligt under arbete kan på sikt få konsekvenser som värk i kroppen, spänningshuvudvärk och trötthet. Om en medarbetare är trött kan uppfattningen av olika faromoment riskeras att inte uppmärksammas i tid. Rätt arbetskläder är också en förutsättning för en god arbetsmiljön och för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb.