De flesta känner till att det är viktigt att må bra på jobbet och att både arbetsglädje och arbetsmiljö spelar stor roll för möjligheten att trivas på arbetsplatsen. Som chef finns det en hel del du kan göra för att öka såväl trivsel som engagemang. Läs mer här.

Ett första steg att ta tag i arbetsmiljön kan vara att skaffa en motivationscoach. Du kan till exempel boka in Gunnel Ryner för din nästa föreläsning inom arbetsglädje för att ta del av hennes kunskaper och goda råd.

Satsa på arbetsglädje

För att lära hela arbetsplatsen att ta vara på varandras styrkor och arbeta tillsammans mot uppsatta mål kan det vara bra att starta ett arbetsmiljöarbete. Trivsel, glädje och engagemang leder nämligen till medarbetare som presterar bättre. Gunnel Ryner föreläser om styrkebaserad processutveckling där metoden bygger på att lyfta sådant som redan fungerar och sedan bygga vidare på det. Det är också viktigt att chefen föregår med gott exempel.

”När chefer inte lever som de lär är det svårt för anställda att känna förtroende” enligt Dagens Nyheters artikel om att skapa engagemang på arbetsplatsen.

Det finns mängder av forskning som visar att det är bra för hälsan att må bra på jobbet. För att nå dit och få ett team där alla känner samhörighet och glädje behövs konkreta verktyg och insatser. Det kan Gunnel Ryner bistå med. Det är dessutom effektivt att se över arbetsplatsen för att se till att det finns utrymme att umgås på rasterna och möjlighet att koppla av.