I dag skriver vi om hur arbetsmarknaden ter sig för unga och hur det är en myt att unga skulle vara lata och ansvarslösa på jobbet. Vare sig man jobbar på ett stort lager och använder en streckkodsläsare från till exempel http://www.applog.se/streckkodslasare-scanner.html eller jobbar med kundservice visar unga att de kan och att de vill.

 

Socialt nätverk - MINDREI Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur det florerar en utbredd myt om hur unga skulle vara lata på jobbet. Men det är faktiskt inte helt så. Många unga i arbetslivet är i stället oerhört drivna och vill ha mer ansvar än vad de redan har. Detta enligt en undersökning från Sifo, som visar att hela sex av tio faktiskt vill ha just ökat ansvar på sin arbetsplats. Dessutom är det så att nio av tio redan trivs bra på sin arbetsplats men att större inflytande i organisationen skulle göra så att deras motivation ytterligare höjdes.

Det tycks alltså vara så att tonen kring unga, att de skulle vara lata och arbetsskygga, är lite av en seglivad och orättvis mytbild. Det är inte en vedertagen sanning, trots att det tycks vara något en slentrianmässigt slänger ur sig.

Sommarjobben har tredubblats på 8 år

Samtidigt kan vi läsa i Metro om hur sommarjobb för ungdomar i år verkligen inte är en bristvara hos vare sig företag eller kommuner. För de som ännu inte har sökt tycks det inte heller vara försent, bland annat kan man gå till väga på det sättet att man:

  • Nätverkar och utnyttjar alla kontakter man har och frågar runt om tips
  • Att man skriver en statusuppdatering på sociala media och ber om jobbtips
  • Använder sig av Arbetsförmedlingens app Sommarjobba
  • Våga åk direkt till arbetsgivaren eller ring och visa engagemang
  • Leta bland annonser som finns ute och sök de som du passar dig

Det går nämligen bra för svensk arbetsmarknad just nu och det färgar så klart av sig även ungdomar sitter tillsammansner till sommarjobben, som för många ungdomar är en jätteviktig chans att tjäna lite pengar och få arbetslivserfarenhet. I Dagens Nyheter kan vi läsa om hur allt fler ungdomar får sommarjobb och hur landets kommuner och landsting kommer att kunna erbjuda sommarjobb till minst 90 000 ungdomar, en tredubbling om man jämför med 2008. Feriejobb har funnits i cirka tio år och har blivit en strategi för kommuner och landsting att locka till sig framtida arbetskraft, för de närmaste tio åren kommer vård, skola och omsorg att behöva omkring en halv miljon nya medarbetare. Detta är alltså ett sätt att väcka intresse för de arbeten som finns.

Drygt hälften av de jobb som erbjuds via kommuner och landsting är öronmärkta för särskilda grupper i samhället, det kan vara nyanlända, ungdomar med sociala problem och funktionshinder eller kanske särskoleelever. Men det lär finnas mycket jobb utöver dessa till de andra grupperna också. I socialt utsatta områden där kommunerna satsat på att ge ungdomarna jobb har det som en konsekvens blivit mycket lugnare. Flest feriejobb ges til de som går ut ettan eller tvåan i gymnasiet och de vanligaste sektorerna är äldreomsorg, hemtjänst och barnomsorg men även parkförvaltning är ett exempel.