En viktig ingrediens i att ha ett framgångsrikt och friskt företag är att ha en bra arbetsmiljö. Det handlar dels om att de anställda ska slippa riskera sin fysik, men även att de ska trivas och inte känna ett psykiskt obehag inför att gå till jobbet. Men hur skapar man en bra arbetsmiljö?

Svenskar omotiverade till jobbet

I Göteborgs-Posten kan man läsa en artikel om att en ny undersökning visar att motivationen sjunker på svenska arbetsplatser, på grund av dålig arbetsmiljö. Sveriges företagshälsor, som genomfört undersökningen, ser en dramatisk skillnad på bara ett år. Färre känner sig motiverade i sitt arbete och antalet personer som känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet ökar. Orsaken till att fler känner såhär tros bero på slimmade organisationer, stress och att arbetsdagen aldrig tar slut för att man ständigt är uppkopplad.

Den fysiska arbetsmiljön blir även sämre

Men det är inte bara den sociala och psykiska arbetsmiljön som verkar ha blivit sämre. Även den fysiska arbetsmiljön får många klagomål. Till exempel visar en undersökning från Arbetsmiljöverket att småförtetag i kommunikationsbranschen är sämst när det kommer till den fysiska arbetsmiljön, skriver man i DN. Att man har fel ställning vid datorn är ett stort problem. Då är det bra att ha en stol som är specialanpassad och hjälper till. Det kan man hitta här https://www.offix.se/kontorsstolar-arbetsstolar.

Tips för bättre arbetsmiljö

Det finns en del saker man kan göra för att förbättra både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

  • Har man ett öppet kontorslandskap bör man ha några rum som man kan använda om man behöver jobba koncentrerat i tystnad, skrivs det i Svenska Dagbladet.
  • Ljudet är ofta ett problem på kontor, speciellt om man sitter i ett kontorslandskap. Då kan man införskaffa fler växter, gardiner och heltäckningsmattor som dämpar ljudet.
  • Kommunicera med varandra inom företaget. Då kan man uppmärksamma otrivsel och andra problem tidigt.
  • Arbeta mycket med feedback. Många anställda uppger att en anledning till att de är omotiverade är att de inte blir uppmärksammade och sedda tillräckligt mycket.
  • Ge de anställda möjlighet att byta arbetsuppgifter. Ett monotont arbete leder till förslitningsskador på både kropp och psyke.