Många företag önskar att de hade en tydligare miljöprofil och att de kunde minska sitt klimatavtryck. Med några enkla förändringar kan arbetsplatsen snabbt bli mer miljövänlig. Genom att källsortera och minska slöseriet av resurser kan verksamheten bli mer hållbar.

Att skapa en miljövänlig arbetsplats kan för många kännas krångligt. De flesta vet inte vilken ände de ska börja i eftersom det finns så mycket som kan göras. Det behöver dock inte särskilt komplicerat att göra klimatsmarta val som företagare. Här kan du läsa mer om hur företaget kan bli mer miljövänligt.

Börja källsortera

Oavsett bransch genererar en arbetsplats ofta mycket avfall, ibland även farligt restavfall. Genom att källsortera avfallet kan företaget göra en insats för miljön. Sortera Group är ett nordiskt miljöbolag som gör det lättare för företag och privatpersoner att källsortera och återvinna. För att se alla deras tjänster, läs mer om Sortera på deras hemsida. Där kan du även läsa mer om Sorteras olika tjänster inom avfallshantering. Bland annat bedriver bolaget mottagning, förädling och försäljning av avfall och erbjuder följande tjänster:

  • Analys och provtagning
  • Återvinning
  • Avfallshantering
  • Sanering av förorenade massor
  • Mottagning och behandling av alla typer av restavfall

Sortera har dessutom flera anläggningar runtom i landet där de erbjuder vi mottagning av olika sorters av avfall, inklusive farligt avfall och förorenat avfall. På anläggningar tar de emot tunga massor och avfall klassat som icke farligt avfall, exempelvis betong och asfalt. Som företagare är det viktigt att sortera avfallet, men även att långsiktigt försöka minska den totala mängden uppkommet avfall.

Slösa inte på resurser

Företaget bör även vara noga med att inte slösa på resurser. Det finns många olika sätt att bättre ta till vara på resurserna. Bland annat kan företaget införa en miljöpolicy som uppmanar de anställda att undvika att skriva ut dokument, vara mer sparsamma med vatten- och elförbrukning, använda förnyelsebar energi och ha fler digitala möten. Åtgärder som dessa gör företaget mer hållbart samtidigt som det kan minska utgifterna vilket i sin tur leder till bättre lönsamhet. Med andra ord finns det flera anledningar till att sträva efter att göra företaget med miljövänligt.