Det börjar närma sig mot höstens första löneförhandlingar – men hur ska du göra för att höja din lön till den nivå du siktar mot? Det finns en hel del knep och knåp att använda sig av.

plånbok-pengarAtt löneförhandla är något de flesta arbetsföra människor kommer att få göra någon gång i livet, och för att få en lön som man väl vill ha finns en hel del saker att tänka på. Detta både innan, under och efter sitt möte med chefen. Och det finns självklart även en hel del saker som man också inte ska göra under sin löneförhandling såsom att påpeka någon annans lön eller kräva en ökning man själv inte kan motivera och så vidare. Men innan man ger sig på att se till alla fallgropar man kan hamna i kan det vara bra att ha koll på hur man faktiskt förbereder sig och avslutar löneförhandlingen för att få den utkomst man vill ha och förväntar sig. Det är något som Metro lagt fokus på och skriver enligt följande:

 • Innan mötet med chefen:
  – se till att din egen prestation överstiger vad företaget förväntar sig av dig så att chefen ser detta.
  – gör research genom att se över hur löneläget ser ut både på din arbetsplats och i din bransch och ta reda på hur din nuvarande lön ligger i förhållade till det.
  – bestäm dig för vad det är du vill att chefen ska ta med sig från ert kommande möte.
 • Under mötet med chefen:
  – se till att chefen får reda på punkten du bestämt att denne ska få ta med sig från detta möte, men var inte för pushig.
  – Var tydlig när du förklarar ditt värde för företaget och arbetsgivare, och exemplifierar tillfällen när du mött eller överträffat de krav som ställs på dig och din roll på arbetsplatsen.
 • Efter mötet med chefen:
  – skicka över en sammanfattning om vad ni kommit fram till under samtalet, tryck på vad ni kommit överens om under förhandlingarna.
  – skriv i mejlet vad under samtalet som mött dina förväntningar, vad som överträffat dem och vad du behöver för att utvecklas inför nästkommande samtal.