Hållbarhetsredovisning handlar i det stora hela om att företag ska arbeta för långsiktig hållbarhet när det kommer till miljö och socialt ansvar. Detta är numera något stora företag måste rapportera och bevisa att de når upp till de stor kraven som ställs.

företagGenom att ta in en extern firma som hjälper ditt företag med er hållbarhetsredovisning kan ni

”Öka trovärdigheten och möjlighet att utveckla din hållbarhetsredovisning, klimatredovisning eller annan hållbarhetsdata genom extern granskning och bestyrkande” läs mer om hållbarhetsredovisning här.

Hållbarhetsredovisning blir mer och mer aktuellt med tanke på den stora debatten om klimatet och det är viktigt att varje företag tar ansvar och visar att de gör vad de kan för en hållbar värld. Enligt Handelsrådet ska företag visa upp sin hållbarhetsredovisning för att klargöra vad de har uppnått i sitt arbete för en långsiktig hållbar utveckling.

Lag på hållbarhetsredovisning

Från och med den första december 2016 är det lag för flera stora svenska företag att de måste hållbarhetsrapportera hur de arbetar med mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Detta gäller för företag som har 250 anställda och omsätter mer än 350 miljoner kronor per år. Det är enligt Eus direktiv.

Hållbarhetsredovisning visar att det är ett schysst företag som arbetar för en bättre värld men detta är inte de enda fördelarna. En studie visar dessutom att de företag som jobbar bäst med hållbarhet såsom Microsoft, har högre vinstmarginaler vilket innebär att de som satsar på hållbarhetsredovisning tjänar mer pengar. Därmed kan detta vara en fördel att göra även för mindre företag. Hållbarhetsredovisningen får se ut på olika sätt men den ska lämna in tillsammans med företagets årsredovisning.