Det kan se ut lite hur som helst på en arbetsplats. Ibland är det ett kontorsrum man sitter i med förhoppningsvis välsorterade pärmar, en skön stol och en schyst kollega i rummet bredvid. På andra arbetsplatser sitter man i ett högljutt kontorslandskap, är rädd för sin chef och käbblar med en kollega lite för ofta. I dag skriver vi om jobbstress och arbetsmiljöproblemen som präglar vår tid och våra arbetsplatser allt mer.

jobbI Dagens Industri kan vi läsa om hur sjukdomar som följer i kölvattnet efter stress på jobbet ökar, och har ökat de senaste åren, med hela 70 procent. Detta kan man se i antalet anmälda arbetssjukdomar som är relaterade arbetsbelastning och problem i relationerna på arbetsplatsen. I artikeln kan vi vidare läsa att i en ny undersökning som Arbetsmiljöverket låtit göra visar det sig att hela 80 procent av arbetstagarna känner någon som blivit sjuk av just stress på jobbet samt majoriteten känner någon som ligger i riskzonen för att bli sjuka på grund av en stressig arbetssituation.

Detta kan man tackla på flera olika sätt, men många menar att det ligger främst på en politisk nivå att sätta gränser i lagtexten, så nu med start den 31 mars inträdde nya regler kring arbetsmiljöer. Förändringarna innebär bland annat att arbetsmiljölagen ska hjälpa arbetsgivare ska förebygga ohälsa på arbetsplatser. På Arbetsmiljöverket kan man läsa mer och även se en film om den jobbstress som ligger och gror på många arbetsplatser och i folks stressade hjärnor.

Tidsbegränsade anställningar samt övertid stressar

Det är nämligen så att jobbstress ger hela en av fyra sömnsvårigheter, var fjärde kvinna och var femte man – i tjänstesektorn. Dessa ligger vaken en kväll för mycket i veckan på grund av stressiga förhållanden på jobbet, enligt en undersökning gjord av fackförbundet TCO. Långa arbetstider sägs vara en av de större hakarna som gör att sömnen uteblir. En annan tydlig trend i undersökningen är att många yngre har tidsbegränsade anställningar, något som särskilt unga kvinnor får dras med. Nästan var fjärde kvinnlig tjänsteman mellan 20 och 34 år har en tidsbegränsad anställning medan det bland männen är nio av tio som har en tillsvidareanställning. Mer om detta kan man läsa om bland annat en artikel i Svenska Dagbladet.