Att ha en bra arbetsmiljö på ett företag är viktigt. Men för att kunna driva ett företag måste man tjäna pengar. För att tjäna pengar kan det vara viktigt att marknadsföra sitt företag och att skapa ett varumärke.

Google har i år blivit världens mest värdefulla varumärke. Varje år listar Brandz de 100 mest värdefulla varumärkena i världen.  Efter att ha legat etta i tre år har Apple fått ge upp första platsen. Googles värde har ökat med 40 procent sedan förra året och företaget ska nu vara värt så mycket som 159 miljarder dollar. Förutom att ge konsumtenter och näringsliv nya innovationer som ingen trodde var möjliga, har företaget marknadsfört sig själva på ett bra sätt och byggt upp sitt varumärke. Bland annat har de en enhetlig design som är återkommande på alla deras produkter och allt material de skickar ut. Detta är något som den som vill bygga upp ett starkt varumärke kan anamma. Till exempel så kan man gå in på nätsidan johnlook och beställa visitkort, kuvert, adressetiketter och powerpoint-mallar, alla med samma utseende. En stark och enhetlig design är grundläggande för en effektiv kommunikation och vinner konsumenternas förtroende.

En annan sak man som företag måste göra när man bygger sitt varumärke är att välja ut ett antal kärnvärden som kommer att finnas där som en grund och som beslut kan baseras på. Det är viktigt att kärnvärdena inte bara finns på papper utan att de faktiskt genomsyrar organisationen. En slogan kan sedan göras utifrån de definierade kärnvärdena. Man kommunicerar inte bara ut sitt varumärke genom framtoningen med logotyp och marknadsmaterial, kontoret i sig och hur folk går klädda på arbetsplatsen bidrar även till detta. Varumärket måste genomsyra ens företag och sina medarbetare. Alla ska vara eniga om varumärkets innehåll och att det är viktigt. Medarbetarnas beteende styrker eller försvagar varumärket och det är därför bra att man övertygar sina anställda om vad varumärket står för och att man skapar entusiasm kring det.

När man sedan har byggt upp sitt varumärke vill man inte att någon annan ska använda sig av ens varumärke. Det är därför som varumärkesskyddet finns. Registerar man sitt varumärke hos Patent- och Registeringsverket så får man ensamrätt till sitt kännetecken.