Nya rön och forskning presenteras med jämna mellanrum, men som företag kan man ibland vara så fokuserad på sin egen verksamhet att man nästan glömmer bort vad som händer i ens omvärld. För att bli så framgångsrika som möjligt och kunna utvecklas gäller det dock att hela tiden ha koll på vad som händer i inte bara ens egen bransch utan även vilken utveckling som sker i närliggande områden. Hur kan man då hålla sig uppdaterade inom ett företag?

Olika personer inom ett företag borde hålla sig informerade kring vad som händer på sitt eget mer specifika område. Är man exempelvis HR-ansvarig på företaget bör man hålla sig informerad om de senaste rönen inom arbetsmiljö. Ett sätt att göra detta är att internt inom företaget med jämna mellanrum bjuda in föreläsare inom aktuella och intressanta områden. På så sätt kan kunskap utifrån föras in i företaget på ett smidigt och tillgängligt sätt.

En föreläsare från de områden eller med de kunskaper i bagaget som man som företag är intresserade av kan presentera nya infallsvinklar och förslag på lösningar till olika problem som man själva inte har haft förmågan att se tidigare. I många fall är det just det nya tänkandet, som inte är detsamma som företagets egna spår, som kan leda till nya vägar och nya lösningar.