Sedan de tilläts i Sverige 1993 har företagen som arbetar med personaluthyrning blivit allt fler. Det går också bättre och bättre för dessa företag, framför allt i västra Sverige där industrin, bl. a. fordonsindustrin, nu börjat hyra in folk för att möta den ökande efterfrågan i spåren av att utländska investerare trätt in i den svenska fordonsbranschen.

Bemanningsföretagen fyller definitivt ett behov, men gör det också möjligt att kringgå de stränga svenska reglerna om anställningsskydd. Ett exempel på detta är den amerikanska butikskedjan Urban Outfitters, vars stockholmsbutik för några år sedan sade upp all personal för att sedan hyra in en del av de före detta anställda genom ett bemanningsföretag. Detta skulle leda till att samma personal skulle arbeta med samma arbetsuppgifter som förut, och på samma arbetsplats som tidigare, men hos en annan arbetsgivare. Det blev även ett sätt för butiken att göra sig av med de i personalen som man inte ville behålla.

Under det senaste året har debatten om bemanningsföretag till stor del handlat om restaurangbranschen, framför allt då Berns i Stockholm. Sedan februari 2010 har fackförbundet Syndikalisterna en blockad mot krogen, efter att sju städare som arbetet där via ett bemanningsföretag sagts upp. Syndikalisterna vill tvinga Berns att anställa dessa direkt, utan att gå via ett bemanningsföretag.

Som en illustration av detta höll bemanningsföretagen nyligen en gala på just Berns. Och för att förekomma en del av kritikerna valde man att dela ut ett pris i kategorin årets kritiker. Först var det tänkt att vänsterpartisten Josefin Brink skulle fått priset, men hon avsade sig det.