Vad kan AI tillföra till både kontorsjobb, lärare och läkare? Bland annat att minska på administrationen som tar väldigt mycket tid och energi.

När du jobbar på kontor kan det förekomma en hel del administrativa uppgifter, inte minst om du är office manager eller liknande. Kanske skickar du och tar emot bud i Stockholm – eller så lägger du in data till ett system och loggar tider. I vissa yrken ingår det dock så mycket administration att tid inte finns till annat, till det de är utbildade och anställda för att utföra. Så är fallet för många sjuksköterskor, poliser, läkare och lärare. Kort sagt, jätteviktiga jobb i samhället.

Mindre administration – mer tid för lärande

I SVT går det att läsa om hur förskolelärare har alldeles för mycket arbetsuppgifter, och en arbetsbörda som gör att de inte orkar med sitt arbete. Många slutar och tar ett annat jobb. En stor önskan hos flera i denna otroligt viktiga yrkeskår är att det fanns fler som kunde axla den administrativa arbetsbördan, något som skulle minska på lärarnas belastning och ge mer utrymme åt att vara just lärare. En administrativ person skulle då kunna ta hand om inköp av material, hantera vikarieanskaffning när så behövs, schemalägga möten, dokumentera och liknande.

Utnyttja kompetens på rätt sätt

I en rapport som går att ta del av på Dagens Medicin går det att se hur många läkare lägger alldeles för mycket tid på just administration – vilket gör att anställda inte hinner med sitt viktiga vårdjobb – något som de har utbildats för att göra. För att säkra god vård menar nu många att kompetensen bör utnyttjas på rätt sätt – och skapar nytta för just patienten. Inte i konstant administration som äter upp all tid.

I framtiden tror många att administrativa uppgifter kommer att skötas av AI till stor del, i alla fall enligt denna artikel i Svenska Dagbladet:

  • AI kommer göra stor skillnad för att förstärka oss i både yrkes- och vardagsliv.
  • Läkare kommer kunna fokusera mer på individ och mindre på administration.
  • AI spås kunna göra stor skillnad inom även utbildning och offentlig förvaltning.
  • Ai tros kunna göra stor skillnad för lärare då de frigörs från administration och kan lägga större vikt vid att finnas där för eleverna.