På de flesta företag i dag sitter de anställda i så kallade öppna kontorslandskap. Men denna typ av arbetsplats visar sig gång på gång vara dålig för koncentrationen, arbetsron, hälsan och mycket annat – både för anställda och för chefer.

2161075-businessman-in-cubicle-at-laptop-eating-sushi

Enligt en ny studie som DN skriver om är det största klagomålet på arbetsplatsen bristen på möjlighet att stänga av omvärlden. Enligt samma studie blir vi på arbetsplatsen i snitt avbrutna var 11:e minut, vilket gör at vi får sämre produktivitet och arbetsro. Problemet med att inte kunna avskärma sig på jobbet är främst aktuellt i öppna kontorslandskap. Detta är ett globalt problem med tanke på att studien genomfördes i 14 länder och hela 85 procent svarade att de inte kan koncentrera sig på sin arbetsplats på grund av detta.

Tycker illa om kontorslandskap

Det är inte bara den här globala studien som visar att öppna kontorslandskap har många problem och inte är så bra för de som jobbar i dem. I en svensk studie uppger mer än hälften av de svarande att de tycker illa om öppna kontorslandskap. Och studien visar även att denna typ av arbetsplats inte bara är jobbig för de anställda. Den ställer även högre krav på cheferna att kunna lösa och hantera konflikter för att inte förlora de förväntade fördelar som finns med att sitta öppet. Läs mer.

Förbättra arbetsplatsen

Även om många studier visar att öppna kontorslandskap kanske inte är det bästa, ser verkligheten ut så för de flesta företag. Därför är det viktigt att man har en del knep som kan göra situationen hållbar. Exempelvis kan inredningen göra mycket och går man exempelvis in på kontorsredo.se kan man både hitta skärmar som kan användas för att få lite avskildhet och mattor som kan fungera som ljuddämpare på det öppna kontoret. I Metro tipsar man även om att det är viktigt att det finns tysta mötesrum som är fria att använda och att man sätter upp förhållningsregler bland de anställda som gör arbetsplatsen mer trivsam för alla.