Det är viktigt att man som företag eller organisation är tydlig med hur man kommunicerar med omvärlden, vare sig detta gäller produkter, tjänster eller syfte. Detta kan man göra på massor av olika sätt samtidigt som det finns en hel del regler att följa vad gäller explicit marknadsföring.

BOOKI Aftonbladet kan vi läsa om hur ett företag nyligen förlorade i en uppmärksammad dom i marknadsdomstolen. Det är företaget Oatly som inte får påstå att mjölk skulle vara dåligt för människor. Det innebar att företaget fick sluta med vissa fraser i sin reklam samt betala för rättegångskostnader. Ibland är det nog allra bäst att kontakta ett produktionsbolag som gör företagsfilmer i stället för att försöka krångla ihop något kostsamt projekt på egen hand, dessa har också koll på lagstiftningen på ett helt annat sätt. Här kan man bland annat kolla in ett.

Marknadsföringen får inte vara vilseledande

När man ska marknadsföra en ny produkt eller ett nytt segment med tjänster finns det lite att tänka på, så att man inte kommer på kollisionskurs med till exempel marknadsdomstolen och konsumentverket eller konsumentombudsmannen. På Verksamt, som är en myndighetsbaserad hemsida kan man läsa om de olika krav som bland annat finns på reklam. Några av punkterna som man bör ha i bakhuvudet är bland annat att det tydligt ska framgå att det handlar om just reklam och vem det är som svarar för den – så kallad reklamidentifiering. Men en säljare får inte heller vara vilseledande i reklamen eller använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt. Inte heller får man på ett vilseledande sätt efterhärma någon annans kända och särpräglade produkter.

Dessutom finns det på riksdagens hemsida en så kallad svart lista publicerad, med 31 förbjudna marknadsföringsmetoder. Dessa används jämte marknadsföringslagen i Sverige och båda bygger på EG-direktiv med syfte att harmonisera lagstiftningen inom hela EU. Bra att känna till som företagare och marknadsförare i Sverige och EU.