Det finns många säkerhetsaspekter på kontorsarbete. På ett kontor måste man ha bra ventilation, och en sund ljudmiljö, samt information om eventuella farliga kemikalier på arbetsplatsen.

Dessutom måste det finnas brandlarm och brandsläckare på kontoret, samt tydligt information om var den senare finns. Alla dessa säkerhetsåtgärder fyller viktiga funktioner, men det finns ytterligare en aspekt av säkerheten som man ibland förbigår. Det handlar om att förhindra att människor avlider till följd av att deras hjärtan stannar. Därför är det viktigt att utbilda personalen i hjärt- och lungräddning, som brukar förkortas hlr.

Varje år avlider ungefär 10 000 personer i Sverige vid hjärtstillestånd, och då är de som lämnar jordelivet på sjukhus borträknade. Många av dessa hade kunnat räddas om hjärt- lungräddning hade satts in i väntan på att en ambulans kommer fram. Ambulanser är utrustade med defilibratorer, som kan få igång hjärtat igen med hjälp av elektrisk ström. Det finns även defilibratorer som kan placeras på arbetsplatser, för att få igång hjärtat om någon drabbas av hjärtstillestånd.

RUMBA-projektet

Alla hjärtstopp inträffar inte på arbetsplatsen, utan många gånger sker det på allmän plats. För att öka andelen som överlever i dessa fall har man initierat det s.k. RUMBA-projektet. RUMBA står för Response to Urgent mobile Message for Bystander Activation och innebär att när någon larmar om ett misstänkt hjärtstopp ska även ett larm gå ut via SMS till de frivilliga som anmält sig till projektet och som befinner sig i närheten. De som ingår i projektet är utbildade i hlr och kan hålla hjärtat igång tills ambulansen anländer till platsen.