Det är viktigt med rätt person på rätt plats på en arbetsplats. Inte bara är det viktigt med bra chefer som förstår arbetet och sina medarbetares situation och belastning, även rätt kompetens hos medarbetare är av vikt. I dag skriver vi om arbetsmiljön och jobbstressen som blivit allt mer vanlig.

 

jobb stressFör att få till en hållbar arbetsplats gäller det ofta att hitta rätt medarbetare, det kan man göra bland annat genom rekrytering i stockholm, om det är där man är baserad. Då låter man professionella sköta bemanningen åt en i stället för att ge sig ut i det okända på egen hand.

 

I dag, den 31 mars 2016, börjar de nya arbetsmiljöreglerna gälla över hela Sverige. På Arbetsmiljöverket kan vi läsa att det är en av samhällets riktigt tuffa utmaningar att hantera det accelererande antalet anmälda arbetssjukdomar med anledning av för hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling på jobbet. För att uppmärksamma den rätt galna jobbstressen som vissa genomlever, och skadas allvarligt av, har myndigheten spelat in en informationsfilm som heter ”Utmaningen ” som går att se på deras hemsida bland annat. De föreskrifter som tillkommit handlar om:

  • Organisatorisk arbetsmiljö
  • Social arbetsmiljö
  • Reglerar kunskapskrav
  • Mål
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid och
  • Kränkande särbehandling

En sak att ta på allvar

Enligt en nyhet i Dagens Nyheter som behandlar just detta ämne kan vi läsa om hur jobbstressen börjar bli ett av de allvarligare hoten mot vår hälsa i Sverige. Detta är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning, enligt en rapport från fackförbundet Vision. De som är särskilt drabbade är kvinnor, och yrken som socialsekreterare, psykologer och kuratorer är extra utsatta. Det handlar inte om att kvinnor är sämre på att hantera stress, även män i kvinnodominerande yrken drabbas hårdare av stress än män i andra kategorier av yrken. En gemensam nämnare tycks vara högre utbildning och mycket kontakt med människor.

I Aftonbladet kan vi vidare läsa om hur det tycks vara så att hela 200 människor i Sverige dör av jobbstress varje år. Inom termen ”jobbstress” ingår allt från stress till orättvisa och höga krav. Det finns nämligen en tydlig koppling mellan olika faktorer i arbetet och hjärt- och kärlsjukdomar. Indikationer kan vara sömnbrist, ångest, kort stubin och bröstsmärtor. Det sistnämnda bör man ta väldigt allvarligt på. Ett hjärtstopp kan komma som en blixt från en klar himmel.