industrirobotDet har länge pratats om att tekniken, datorer och automatiseringen av olika branscher vilket har gjort många människor oroliga för hur det kommer att se ut i framtiden. Och visst är det så att tekniken utvecklas som gör det enklare för många att utföra sina jobb, och vissa jobb begränsas i arbetsuppgifter. Datorerna kan till viss del ta våra jobb, samtidigt som de skapar nya.

Vi har tidigare skrivit om hur man som företag ska se till att de anställda hjälper till med och har koll på att de själva faktiskt är en del av marknadsföringen, läs mer här. Men nu ska det handla om något annat, nämligen diskussionen huruvida datorer och robotar tagit och kommer ta över många av våra jobb och arbetsuppgifter.

Ökad användning av datorer ger inte arbetslöshet

Det handlar om hur man ser på frågan om datorer tar våra jobb. Datorer används mer och mer i olika branscher och deras utvecklade med allt bättre hård- och mjukvara vilket gör att allt fler jobb kommer att kunna utföras av maskiner eller robotar. Ett exempel på detta är hur taxi och lokaltrafiken kommer att påverkas av självkörande fordon, något som påstås bli verklighet i framtiden. Detta kommer dock inte att leda till att jobben blir färre, eftersom datorisering och digitalisering innebär att det föds helt nya yrkesroller inom helt nya branscher. Så som det alltid gjort, och det är en del av den mänskliga och teknikens framfart. Spelindustrin är ett bra exempel på branscher som utvecklats genom datorisering och digitalisering och därmed skapar nya förutsättningar för jobb, skriver Dagens Industri. Visst kan vissa lågavlönade yrken som fabriksjobb och annat försvinna helt till mångas fasa, men framtiden sätter också större krav på tekniskt kunnande av olika slag vilket det kommer finnas behov av i de flesta branscher.

Här är en annan typ av robotar, som förmodligen inte kommer att stjäla våra arbeten, någonsin. Uppfinnaren Simone Giertz gör opraktiska robotar som har blivit en viral succé.