Något som är viktigt på en arbetsplats är att du som chef, eller nytillsatt chef, både motiverar och leder ditt team på ett sätt som skapar sammanhållning i gruppen samtidigt som det ger resultat. För att lyckas med det finns en hel del fallgropar du ska undvika.

När du är ny som chef på en arbetsplats är det viktigt att du hittar en ledarskapsstil som passar både dig och personerna du ska leda. Ett tips är att börja med att gå på en av Lena Skogholms inspirerande föreläsningar, eller varför inte boka in hela företaget på en? Aktuella datum och olika föreläsningar eller workshops hittar du på https://www.lenaskogholm.se/.

Hitta din ledarskapsstil

Många chefer som vill vara nyskapande i sin ledarstil låter sig inspireras av Steve Jobs filosofi om självledarskap och släpper sina kollegor till att ta egna beslut, men det är inte helt bra alla gånger. Det visar ny forskning från KTH som Ny Teknik skriver om. I stället visar forskningen att den sorts ledarskap som ger de bästa företagsframgångsrika resultaten är när chefen både styr och motiverar på samma gång. Därför är det bästa sättet att bli en bra chef på att hitta en egen ledarskapsstil i stället för att du försöker vara någon annan. Det finns dock några nybörjarmisstag du ska undvika när du är ny i din roll, till exempel att du tror att du själv sitter på alla svar för så är det inte.

Undvik de vanliga nybörjarmisstagen

Ett av de allra vanligaste misstagen en ny chef gör, enligt tidningen chef, är att de inte söker kontakt med de anställda utan direkt går in fullt på att läsa rapporter och analyser. Gör du det riskerar du att bli utfryst på jobbet, och det vill du inte vara speciellt när du ska sitta på en position som ledare. Likaså är det viktigt att du inte sätter tilltro till fel personer. När en ny person kommer in i en grupp så ändras gruppdynamiken och det är inte alla som tycker om detta så var noga med att välja vem du lyssnar till och till vilken grad – när gruppdynamiken ändras så ändras även den oskrivna hierarkin vilket kan skapa en hel del osämja.