Frågor om människors arbetsmiljö handlade från början mest om att arbetarna inte skulle dö i arbetet. Än idag finns det mycket att göra på det området, även om arbetsplatsolyckorna minskat kraftigt i antal. Vad som ryms inom begreppet arbetsmiljö har även utökats, till att gälla även ljuddämpning i kontorslokaler, obekväma arbetsställningar för de som arbetar i vården.

Även i våra grannländer är arbetsmiljöfrågor viktiga, och det kan gälla allt från prosjektledelse online i Norge, till työaikasuojelu i Finland. Många betraktar kanske inte Tyskland som ett grannland, men det är Sveriges viktigaste handelspartner. Eftersom Tyskland är en federal stat bedrivs översynen över arbetsskyddet både på delstatsnivå och på nationell nivå. De allra första stegen i denna riktning togs när Preussen förbjöd barnarbete på 1800-talet.

I USA har den ansvariga myndigheten, Occupational safety and Health Administration, kommit att fokusera på riktigt farliga yrken, som byggsektorn, kemisk industri och gruvnäringen. Enligt lagen på området, Occupational Safety and Health Act, måste en arbetsgivare rapportera inom åtta timmar om en anställd avlider till följd av en olycka på arbetsplatsen, eller om tre eller fler anställda skadas så att de måste vårdas på sjukhus. Alla farliga kemikalier som används på arbetsplatsen måste vara bokförda av arbetsgivaren.