Hur ska du främja arbetsmiljön på din arbetsplats? Vad ska du undvika och tänka lite extra på? Ständiga jobbmöten eller mer sällan? Vi letar svar och tipsar om hur du kan ordna en riktigt härlig konferens med målet att öka välbefinnandet och trivseln hos dina medarbetare.

5157913-clapping-business-peopleDN publicerades för ett tag sen en artikel om hur man gör jobbmötet effektivt och det tydligaste trådarna är att man ska ha ett klart mål och syfte med mötet. Behövs det ett möte? Om ja, vilken typ av möte ska hållas? En tydlig agende där alla är på det klara med frågeställningen ses som en grundsten, enligt Bill Larsen som är den tillfrågaden mötesexperten.

Arbetsmiljöverket finns tips och inspiration till arbetsgivare och personalarbetare kring just arbetsmiljöarbete och hur man på bästa sätt håller sina medarbetare friska och där folk trivs. Att främja god hälsa och förbygga ohälsa är det viktigt med ett aktivt arbetsmiljöarbete där både fysiska och psykiska förhållanden ingår, att inte glömma är även den sociala sfären av arbetsplatsen.
Ett sätt att komma närmare varandra och arbeta på just den sociala arbetsmiljön kan vara att åka på konferens. En konferens är en möjlighet till att skapa både dynamik och kreativitet, medarbetarna får synas, höras och känna att de är viktiga. Enligt Svd är trenden tydlig – konferensresorna är mer och mer sällan utomlands och istället väljer fler och fler att välja natursköna platser där man får andas ut och hämta kraft.

Konferenstips

En konferens i Stockholms skärgård med havsutsikt är kanske inte att underskatta, det tycker i alla fall inte en hel del företag som väljer att åka bort från storstadspulsen men ändå vara nära hemma. Det krävs å andra sidan inte en flygresa för en lyckad konferens utan huvudsaken är att platsen är lugn och trivsam.
Svd har i samma artikel som nämnt ovan publicerat en lista med tips på vad som kan vara bra att tänka på inför planerandet av en konferens:

Tänk på..
..att välja neutralt både vad gäller plats och aktiviteter.
..att planera och strukturera konferensprogrammet i förväg
..att en kravspecifikation för konferensen kan vara en god idé
..att mat och dryck, som de flesta uppskattar, inte får urarta i fylleslag
..att resan ska berika företaget och följa arbetsplatsens kultur