När en jobbar på ett kontor finns det en del saker som är bra att tänka på, särskilt om det är ett öppet kontorslandskap. Det kan vara allt från ergonomi till att inte störa andra som jobbar och delar på utrymmet.

 

Arbetsmiljön på ett kontor i jämförelse med hur det är på en byggarbetsplats eller en industri skiljer sig åt. Det inte sagt att det är mindre skadligt att jobba på ett kontor, där ergonomi, stress och psykologiska faktorer spelar in till stor del. Med en skön ståmatta som du hittar på https://www.witre.se/sv/wsw/gummimattor kan du försäkra dig om att stå skönt under arbetsdagens gång.

 

Olika kontorslandskap skiljer sig åt

 

Det här med kontorslandskapens påverkan på arbetsmiljön är en omdiskuterad fråga. I en artikel i Dagens Nyheter skrivs det om hur det är lätt att dra alla kontorslandskap över en kam men beroende på vad för verksamhet som bedrivs skiljer sig ljudnivån åt ganska mycket från kontor till kontor. Vissa kontorslandskap är jättetysta medan andra är väldigt bullriga.

 

Det som stör oss i öppna kontorslandskap är inte de konstanta brusljuden från fläktsystem och liknande, det som stör är de varierande ljuden – som när någons mobil ringer eller när en dörrklocka plingar och röster plötsligt höjs. Prestationen försämras i en varierande ljudbild, i alla fall när det kommer till arbetsuppgifter som kräver koncentration för att minnas och lära sig saker.

 

Även i Tidningen Curie går det att läsa om hur sänkta lokalkostnader och ökad kreativitet är argument för öppna kontorslandskap, men enligt forskare i psykologi kan resultatet bli precis tvärtom. Numera är det vanligt med så kallade aktivitetsbaserade kontor och flexkontor, där ingen har en fast plats utan där man tar en plats som passar för den arbetsuppgift man ägnar sig åt under arbetsdagens gång. Vissa tycker att detta fungerar jättebra, medan de andra, den överhängande majoriteten, inte tycker det och skulle föredra att ha mindre öppna kontorslandskap eller till och med ett eget rum.

 

Det är vidare inte lätt att ha spontana samtal i ett större kontorslandskap eftersom man kan känna att man stör andra i den öppna miljön. Man undviker även gärna telefonsamtal och i stället ökar samtal via chattar och mail. Mer går det att läsa här.